Підмет і присудок – Коли ставити тире між підметом і присудком?

Estimated read time 1 min read

Розділові знаки є різновидом розмітки. Хто їх придумав і яка роль цих розділових одиниць, крім ще однієї причини зниження оцінок учням за їх неправильну постановку в диктанті? Але завдяки таким елементам письма досягається сприйняття тексту та емоційний посил. Бути грамотною людиною сьогодні просто необхідно. Тому знання елементарних пунктуаційних і орфографічних норм необхідні кожному. Про тире між підметом і присудком – приклади, винятки, правила піде мова в цій статті.

Між підметом (групою підметів) і присудком (групою присудків) із усіх розділових знаків ставиться лише тире.

Підмет і присудок - Коли ставити тире між підметом і присудком?

Тире між підметом і присудком

Ставити тире

За відсутності тире в складному іменному присудку, якщо: а) обидві головні частини речення виражені іменником у Іп.

Приклад

Слово — сила людська володар (В. Маяковський).

Любов і дружба перегукуються: стільки дають, скільки беруть (А. Герцен).

б) один із головних членів виражений іменником у називному відмінку, а другий — інфінітивом або обома (підмет і присудок, крім інфінітива, можуть містити й інші слова)

Дар поета пестити і строчити, печать для нього згубна (С. Єсенін).

Стріляй по камінню — губиш стріли (М. Горький).

Залиште до вечора і їжте

на світанку табун — велике свято для селян (І. Тургенєв).

в) підмет і присудок виражені цифрами в Іп; один головний член виражається числівником або числівником з іменником, а інший — іменником в Іп.

Три по три — дев’ять.

Чотири — парне число.

Питома вага сосни становить нуль ціла шість десятих тонни на кубічний метр.

г) дієслово містить слова to, тут означає

Мова — знаряддя мислення… Користуватися мовою якось — значить якось мислити: неточно, приблизно, неправильно (О. Толстой).

Не ставиться тире між підметом і присудком

Якщо:

а) перед іменною частиною присудка стоїть вступне слово, прислівник, сполука чи частка (тільки, тільки, нарешті, хіба що)

Приклади

Грак, звичайно, розумний птах … (К. Паустовський).

Ртуть також є металом.

Березень – це тільки початок весни.

б) у складі присудка є порівняльні сполучники типу, ніби, саме так, все одно, як (що)

Суглоб, як блискуча сталь (А. Фет). Недописана книга, як недописана стежка (Прислів’я).

в) іменній частині присудка передує заперечення приміток, якщо обидва (або одне з них) головні речення не виражені інфінітивом

Кінь гуляючий не товариш (Прислів’я). Вік прожити — не полем ходити (Прислів’я).

Головний мотив мого життя — не жити даремно … (К. Ціолковський).

г) між підметом і присудком є ​​додаток, обставина

Але цей спокій часто є ознакою великої, хоч і прихованої сили (М. Лермонтов).

д) дієслово виражене прикметником (повним, коротким, порівняльним або найвищим)

Сонячний день.

Дівчина розумна і красива.

Погода восени дощова, а люди на старості балакучіші (І. Крилов).

д) підмет або дієслово виражені займенником;

Вона розумна дівчина. Моя книга.

ж) іменна частина присудка, виражена іменником, означає ознаку певної особи (відсутня «розривна» інтонація)

Моя мама вчителька.

Його старший брат – хороший друг. Наша знайома літня жінка.

з) присудок стоїть перед підметом

Яке чудове місце ця долина! (М. Леонмонтов)

Підмет і присудок - Коли ставити тире між підметом і присудком?

Тире в неповному реченні

У неповних реченнях тире зазвичай ставиться тоді, коли пропущено присудок або інші елементи речення, якщо вони відновлюються з тексту самого речення, найчастіше складносурядного: Кілька секунд пастух і Метелиця дивилися один на одного прямо . око: Метелиця – з удаваною байдужістю, пастух – зі страхом, співчуттям і жалем . (А. Фадєєв) На північ від міста німці дійшли до Волги, на південь – підступили до неї . (К. Симонов)

Розділові знаки між підметом і присудком

Без тире між підметом і іменним присудком

Між підметом і присудком, вираженими іменниками тире не ставиться, якщо між ними стоять елементи чи складові частини речення. Це можуть бути різні частки: заперечна частка ні , частки порівняння (наприклад , як , так само , як , точно ), обмежувальні частки тільки , тільки , і деякі інші.

ЧАСТИНКА іменник _ _

Іменник не іменник .

Іменник Як так само, як / точно / ніби / незалежно від того, що / радше іменник .


Іменник тільки / тільки / тільки іменник .

Іменник також іменник .

Іменник не іменник .

Іменник – не іменник , а іменник .

Розглянемо приклади:

Мені тоді не спало на думку, що людина не рослина і не може довго розвиватися [І. C. Тургенєв. Азії (1858)].

заперечна частка не в присудку не рослина відміняє тире.

Від заперечної частки не потрібно відрізняти протиставне відношення No Але , яке, навпаки, вимагає тире. Наприклад, у реченні Один мій учитель говорив: чекістство – не служба і не професія , а стан душі [Леонід Зорін. Джудіт (2008) // «Знамя». 2009] присудок складається з багатьох однорідних членів, поєднаних відношеннями протиставлення: заперечуються ознаки «служба» і «професія», натомість підтверджується інша ознака — «стан душі».

Протилежні відношення вимагають дефіса, навіть якщо другий компонент сполучника відсутній і відношення виходить за межі одного речення, як у наступному прикладі:

З вогких туманів, з-за куточків миші стали виходити незмінні: навчання – не темрява води , не айсберг , не кручена хвиля , синьо-чорна! навчання – все одно – світло світло ! [Борис Євсєєв. Євстигней // «Жовтень». 2010].

Ці два речення можна об’єднати в одне: навчання – не темне , а світле , де постановка тире повністю відповідає правилу.

Іменник Як так само, як / точно ніби / незалежно від того, що / радше іменник


.

До складу присудка можуть входити різноманітні порівняльні частки – Начебто , ніби точно так , ніби , незважаючи ні на що . Вони також замінюють тире. Наприклад:

– Гроші, як мікроби , – сказав Борис, – всюди [Сергій Довлатов. Наші (1983)];

Я люблю хмарочоси , а точніше їх підлогу, де стеля схожа на череп або на звід небес … [Олександр Ілічевський. З книги «Щелепа осла» // «Урал». 2008];

Для них твоє життя , як куріння цигарки [Петро Галицький. Ціна Шагала (2000)].

У прикладах Money Like Microbes , The Ceiling Like the Vault of Heaven of Heaven , Life Mater What the Smoked Cigarette явище підмет порівнюється з явищем предикатом: money is like microbes, the stell is as the vault of heaven , життя як викурена сигарета.

Іменник , відокремлений компонент, іменник .

Іменник , вступне слово, іменник .

Іменник , обіг, іменник .

Постановка тире також скасовує наявність будь-яких окремих елементів між підметом і присудком, наприклад, вступне слово:

« Дружина звичайно зла , – відповів Насреддін. «Але зло потрібне». [Збірка анекдотів: Ходжа Насреддін (1950–2000)].

На прикладі самого начальника , бабусі , не зцілення , а розуміння і дружня допомога між передовими людьми [Панова В.Ф. Ясний берег (1949)] підмет виражається прикметником виправданий Головний , а присудок — ряд однорідних членів не зцілювати, а взаєморозуміння і підтримка , об’єднаних протиставним відношенням Не а . Як ми вже говорили раніше, цей зв’язок вимагає тире. Якщо в заяві не було згадки про бабусю , слід було поставити тире, пор.: ДужеГоловне – не зцілення , а розуміння і дружня допомога між передовими людьми . Але наявність посилання скасовує його налаштування.

Так, якщо в одному реченні поєднано два різних явища, одне з яких вимагає, а інше скасовує постановки тире, необхідно враховувати їх ієрархію. Звертання як компонент речення, що знаходиться між підметом і присудком, займає в ієрархії правил вищу позицію, ніж наявність протиставного сполучника в ряді однорідних присудків.

Порівняємо інший приклад, який підтверджує, що наявність протиставного сполучника Nie але не є визначальним фактором з іншими, більш значущими мірками:

Потоцький Чарт зовсім не чарт і не колишній студент , а судовий пристав [Д.О. Г. Паустовського. Книга про життя. Далекі роки (1946)].

Перед вироком не граф і не колишній студент, а судовий чиновник коштує зовсім дрібницю . Як і всі інші частки, вона скасовує набір тире, який вимагає змагальний сполучник. Ні, але . одружитися:

Чарт Потоцький – не чарт і не колишній студент , а судовий пристав, вигнаний зі служби за пияцтво .

Відповідно, «правило частинок» сильніше «правила ворожого союзу».

неповнолітній член іменник .

Між підметом і дієсловом можуть бути не тільки відокремлені компоненти або частки, а й другорядні речення – додатки та обставини. Їх наявність також унеможливлює встановлення лінії.

Іменник додатковий іменник .

для мене/ти/його/кожного з нас/людства тощо.

ми ви і т.д.

Об’єкти, які часто розміщуються між підметом і присудком, включають такі форми, як For me / for you , us / you тощо.

У цьому випадку вирішальну роль відіграє порядок слів. Так, у пропозиції вимушеного неробства його мучити [АЛЕ. А. Богданов. Гей, Антонія! (1930–1931)] тире не ставиться, тому що додаток при ньому стоїть між підметом і присудком. Але якщо змінено порядок слів і додаток ставиться після присудка, то ставиться тире, пор.: вимушене неробство — муки за це .

Іменник обставина іменник .

Між підметом і дієсловом можуть бути також обставини міри і ступеня, виражені, наприклад, прислівниками взагалі і дійсно :

Хоча полінезійці в цілому миролюбні люди , ніхто з наших друзів не говорить їхньою мовою, і конфлікти можливі [В. А. Обручев. Кораловий острів (1947)];

Я боюся цієї молодої жінки справді принцеси [М.І. Л. Шварц. Тінь (1940)].

Рідше, наприклад, між підметом і присудком є ​​обставини місця тут , там тощо.

У реченні З їхнього вигляду зрозуміло , Який Валаша тут частіший [Ольга Сульчинська. Від світу до перспективи // «Жовтень». 2003] прислівник тут виступає в прямому значенні й означає місце, географічний простір. При зміні порядку слів, як і в попередньому випадку, з’являються стандартні умови постановки тире, пор.: Walasza – завсідник цієї таверни .

АЛЕ діти скрізь діти : бігають по табору, проводять щасливе дитинство, граючи зі сдутою кулькою та уламками посуду [Дмитро Виноградов. Лікарі приїхали. Катастрофа на Гаїті очима наших лікарів // Російський репортер, № 4 (132), 4-11 лютого 2010, 2010].

Від цього випадку слід відрізняти численні приклади, коли формально слово тут стоїть між підметом і дієсловом, але тире все одно стоїть. Наприклад:

Головне правило тут – відкритість , тому доступ до бази цілодобовий, години роботи немає [Олексій Лебедєв. Населений острів (2004) // Навколо світу. 2004.07.15];

Провідним симптомом тут є порушення загальної діяльності та мови, тобто у людини повністю відсутнє бажання говорити, а особливо вести розмову [Н.Сергєєва. Слово, народжене любов’ю і волею (2002) // «Сімейний лікар». 2002.09.15].

Чим відрізняються приклади, де в прислівнику місця тире не ставиться, від тих, де воно обов’язкове?

По-перше, у цих реченнях слово тут вжито в переносному значенні й не означає географічний простір, а має значення «в даному випадку»: словосполучення головний принцип тут означає «головний принцип у даному випадку».

По-друге, такі речення мають стійку структуру: підметом у них, як правило, виступає назва абстрактної семантики (як у розглянутих реченнях — принцип , ознака ), перед ним — прикметник, що позначає унікальні, особливі властивості. описуваного явища ( провідне , головне тощо).

Означення іменника – іменник .

Якщо між підметом і присудком є ​​узгоджене або неузгоджене означення підмета, то через дефіс ставиться . У реченні Проте зараз неважливо це фото – монтаж [Людмила Улицька. Bronka (1988)] інвертований порядок слів: звичайне узгоджене визначення цього типу ставиться перед словом, до якого воно відноситься, тут воно йде після предметного зображення . Одружитися на прямому порядку слів: Ця картинка – монтаж .

Таким чином, на наявність/відсутність тире впливає те, від якого члена речення залежить другорядний член. Додатки й обставини входять до складу присудка, змінюючи своє положення в реченні, ставлячи їх перед присудком, при звичайному розташуванні після нього скасовується постановка тире. Визначення, пов’язані з підметом, не впливають на налаштування тире: тире вставляється, навіть якщо визначення стоїть після підмета.

Підмет, виражений займенником

Підмет займенник називний присудок .

Основне формулювання правила просте: якщо підмет виражений займенником, тире не ставиться, наприклад:

Ось мої документи: паспорт, відрядження. Делегую конференції алергологів ! [І. грецька. Перелом (1987)];

На прикріплену вирізку з журналу наповзає цятка світла. це портрет Гагаріна в шоломі. Пляма зупиняється [Олександр Ілічевський. Поверхня // «Новий світ». 2006].

Тире не ставиться навіть тоді, коли питальний займенник виражає підмет або присудок, наприклад: Хто там іде ? яке мистецтво ?

1. Тире ставиться між підметом і дієсловом за відсутності зв’язку, якщо обидва головні члени речення виражені іменниками в називному відмінку, наприклад: Москва — столиця Росії. Збірний пункт – плац (Шолохова).

Як правило, тире ставиться:


1) речення, що мають характер логічного означення, напр.: Геологія — наука про будову, склад та історію розвитку земної кори;


2) у реченнях наукового чи публіцистичного характеру, що містять опис, оцінку предмета чи явища, наприклад: Життя — це особлива форма руху матерії, що виникає на певному етапі її розвитку;


3) після однорідних об’єктів, наприклад: Лестощі і боягузтво — найгірші пороки (Тургенєв); Простір і час є основними формами будь-якого існування;


4) пояснення значення додатка; порівняйте: Big brother is my teacher; Мій старший брат вчитель.


Тире зазвичай не ставиться, хоча підмет і присудок виражаються називним відмінком:


б) у простих реченнях розмовного стилю мовлення, наприклад: Моя сестра — студентка;


б) якщо між підметом і присудком є ​​порівняльні сполучники неначе, неначе, неначе, точно, наче, наче, наче та ін., напр.: Ставок Як блискуча сталь (Фет); Ти серед сестер, як білий голуб серед сивих простих голубів (Некрасов); у вас брошка швидше бджілка (Чехов); міські будинки точно купи брудного снігу (Гіркий).

Відхилення від цього правила пов’язані з прагненням автора підкреслити відтінок порівняння, що міститься в присудку, напр.: Тиша, як крижина, далі розіб’єш її шепотом (Леонов); Твої слова, як гострий ніж… (Лермонтов);… Таке речення, як великий шолом у халепі (Тургенєв);


б) якщо перед дієсловом стоїть заперечення не, наприклад: Цей офіцер не шанує… (Федин); Аналогія не доказ. Прислів’я та приказки: Слово не горобець: вилетить – не впіймаєш; Бідність не порок; Серце не розбите.

Але дефіс ставиться, якщо він має на меті логічно й інтонаційно підкреслити присудок, наприклад: Але пояснення — не виправдання (Гірко); «Кров людська не вода» (Стельмах); Життя прожити – ні поля пройти (прислів’я);


б) якщо між підметом і присудком стоїть вступне слово, прислівник, складне, частка, наприклад: … Гусак, птах відомий , важливий і розумний (Тургенєв).


Одружтеся з наявністю чи відсутністю тире залежно від конкретних умов:


Бавовник — найважливіша технічна культура. – Бавовник, як відомо , найважливіша технічна культура(вставне сполучення).


Кіно – найпопулярніший вид мистецтва. – Кіно продовжує залишатися найпопулярнішим видом мистецтва (вставлений прислівник).


Кок-сагиз — гумова фабрика. – Кок-сагиз Також гума (вставний суглоб).


Грудень – початок зими. – грудень тільки рання зима (вставлена ​​частка);


б) якщо перед дієсловом стоїть неузгоджений другорядний член зв’язного речення, наприклад: Степан нас сусід … (Шолохов);


б) якщо присудок стоїть перед підметом, наприклад: Гарний чоловік Іван Іванович! (Гоголь).


Постановка тире в даному випадку підкреслює інтонаційний поділ речення на два склади, напр.: Хороші люди — мої сусіди! (Некрасов); Хороша сторона – Сибір! (Гіркий); Психологічна цікавість – моя мама (Чехов);


б) якщо підмет у поєднанні з присудком утворює нерозкладне фразеологічне словосполучення, наприклад: ціна копійки , теорія, що вловлює певні закономірності (С. Голубов).

2. Тире ставиться між підметом і присудком, якщо обидва виражені неозначеною формою дієслова або якщо один із головних членів речення виражений формою називного відмінка, а другий — неозначеною формою дієслова. . Наприклад: Ученого вчити – тільки зіпсувати (прислів’я); Наш обов’язок обороняти фортецю до останнього подиху … (Пушкін).

3. Дефіс ставиться перед словами що є, тут, тобто, тобто зв’язуючи присудок із підметом. Наприклад: Кремль – це скарбниця російської архітектури, витвір великих майстрів, живий літопис багатовікової історії (З газет). Все минуле, теперішнє і майбутнє – це ми, а не сліпа сила стихій (Гіркий).


Одружитися: Пізня осінь – це коли горобина висихає від морозу і стає, як то кажуть, «солодкою» (Присвин) (у ролі присудка виступає все речення).

4. Тире ставиться, коли обидва головні частини речення виражені називним відмінком числа або один із них виражений називним, а другий — числівником чи обертанням із числівником. Наприклад: Отже, дев’ять сорок — це триста шістдесят, чи не так? (Пісьмський); Велика Ведмедиця – сім яскравих зірок; Питома вага золота – 19,3 г/см3.

Примітка. У спеціальній літературі при характеристиці предмета прочерк в цьому випадку часто не ставлять, наприклад, температура плавлення золота 1064,4 ◦; Вантажопідйомність крана 2,5 т, висота стріли 5 м.

5. Тире ставиться між підметом, вираженим неозначеною формою дієслова, і присудком, вираженим вказівним прислівником на – о, якщо між головними членами речення ставиться пауза, наприклад: Готується до. іспити нелегкі (Федин); Відмовлятися соромно (В. Тендряков); Рух дуже нестерпний (Гончаров).


Але (постійно): Опалюваного дуже легко судити (Л. Толстой).

6. Тире ставиться перед присудком, вираженим фразеологізмом, наприклад: І жінка, і чоловік — нікелева пара (Чехов); А ґанок — не дай Боже! інший князь… (А. Н. Толстой).

7. При підметі, вираженому займенником тобто, тире ставиться чи ні, залежно від логічного вибору підмета та наявності чи відсутності паузи після нього. Вийти заміж:


а) воно – Початок усіх начал; це – перша поява актриси; це – самотність (Чехов);


б) Це будинок Зверкова (Гоголь); Це сітка для перепелів. (Чехов); Це дуже складна проблема.

8. Тире зазвичай не ставиться, якщо підмет виражений особовим займенником, а присудок виражений у називному відмінку, наприклад: … Я чесна людина і ніколи не роблю компліментів (Чехов); Я страшенно радий, що ти мій брат (Л. Толстой); Це корупція, це чума, це болячка в цих місцях. (Крилов).


Тире в цьому випадку ставиться при протиставленні або логічному наголосі присудка, наприклад: Ти – стара дитина, теоретик і я – молодий старий і лікар … (Чехов); Я – виробник , ти – судновласник … (Гіркий);Не я, не я, а ти злий елемент (Федин).

9. Тире не ставиться, якщо один із головних членів речення виражений питальним відносним займенником, а другий — називним іменником або особовим займенником, наприклад: Скажи мені, хто твій друг, і я тобі скажу. хто ти.

10. Тире, як правило, не ставиться, якщо присудок виражений прикметником, займенниковим прикметником, прийменниково-називним сполученням. Наприклад: У нього дуже добре серце, але неспокійна голова (Тургенєв); Мій вишневий сад! (Чехов). Спина акули темно-синя, а черево сліпуче біле. (Гончаров).


Постановка тире в таких випадках має на меті розділити інтонацію речення і полегшити сприйняття його змісту, наприклад: Зіниці – котячі, довгі … (Шолохов); Висота біля розкиданих хат хутора панує … (Казакевич).

11. У виносках, незалежно від форми присудка, від пояснення виділяється тире. Наприклад: Лакшмі — в індійській міфології богиня краси і багатства; Апіс – стародавні єгиптяни вважали священною твариною.

§десять

Між підметом і іменним присудком на місці пропущеної ланки ставте тире , якщо підмет і присудок виражені формою називного відмінка: Флігель біля будинку на Садовій за проектом Михайла Олександровича Врубеля — єдина будівля з Садиба Мамонтова, що майже зберегла свій вигляд донині. (кіс); Пушкінщина – земля каміння (Гейч.); Цей портрет — єдине живописне зображення дочки Анни Петрівни Керн (Гейч.); …Моє вміння тримати минуле в собі – це спадкова риса (Лов.); А жінка, що схилилася через паркан, тобі троюрідна тітка (Щерб.).

§одинадцять

Перед присудком, приєднаним до підмета, ставиться тире зі словами : «Повага до минулого – ось та риса , що відрізняє виховання від дикості», – сказав колись Пушкін (шліфування); Пушкіногор’я – це не тільки історико-літературний пам’ятник, це своєрідний ботанічний і зоологічний сад , чудова пам’ятка природи (Гейч.) Як зв’язок також можна зв’язати це : гіпотенуза – це сторона прямокутного трикутника, протилежна прямому куту (З підручника).

§12

Ставиться тире, що виражає і підмет, і дієслово (або тільки підмет, або тільки дієслово) через інфінітив: У цьому місті знати три мови — зайва розкіш (розд.); Ніщо не зрівняється з відчуттям почути їх [граків] вперше за шість місяців зимової смерті! (Подарунок.). Наявність заперечення не знімає ознаки: Чай п’ють – не дрова рубають (останній); Життя живе – не поле ( останнє). Те ж саме, якщо присудок містить слова mean, тобто: Чекати дозволу – означає марнувати час(газ.); Вийти зараз з інституту — значить, втратити все (газ.); А розуміти людину – значить, я вже їй симпатизую (Szuksz.).

§13

Тире ставиться між підметом і дієсловом, якщо вони виражені числівником (або числівниковим словосполученням), а також якщо числівником виражений один із головних елементів речення: Так дев’ять сорок – триста шістдесят , Отже ? (PIS); Глибина там з човна – чотири первинки або шість метрів (шол.).

При вживанні частки ні перед числівником присудка (пор. Те саме, коли присудок виражено іменником, § 15, п. 3), тире не ставиться: Людина може сказати, наприклад, що двічі два — це не чотири але п’ять або три з половиною а жінка скаже, що два по два — стеаринова свічка (Т.).

§чотирнадцять

Тире ставиться при присудку, вираженому фразеологізмом: Пиріг – справжнє варення ; У нього талант, нехай Бог благословить усіх ; Мати сльози радості, а тато – нічого! (Прохолодно.); Хата – так собі сарай (Szuksz.); Сам Єфим — пальця в рот не клади (Сукш.); I Віктор – ні батько, ні мати (Хлодн.); Ніч – вирви око! (Колір.).

Наявність частки ні, а також вступних слів зі стійкими сполученнями в якості присудка перешкоджає постановці тире (але не забороняє): Цей офіцер не такий, як ви , пане жандарм (Фед.); Він у нас учений, і на скрипці грає, і ріже, словом, майстер на всі руки (гол.).

§ п’ятнадцять

Крапля між підметом і іменним присудком не ставиться :

1. Якщо підмет виражений особовим або вказівним займенником: вона його дочка. Він хоче її зрозуміти (Щерб.); це офіс? це спальня? (гл.)

2. Якщо один головний член виражений питальним займенником, а другий — іменником чи особовим займенником: Who is your protector? Що таке наука? хто вона

3. Якщо є заперечення з іменником-присудком: Пейзаж не додаток до прози і не окраса (Пауст.); Росія не Петербург, вона величезна (Шв.); Старість не в радість (останнє). Однак у протиставленні присудок із запереченням вимагає тире (а не … а): І при цьому він помітив, що він не господар у своїй хаті, а лише її невід’ємна частина. (М.Г.) (пор. беззаперечний: Він не господар у своєму домі ).

4. Якщо дієприкметник виражений дієприкметником або дієприкметником: And your room so good for a child (гл.); У мене багато хороших людей, майже всі хороші (Сим.); Мав дві рани. Рани легко , але людина втратила багато крові (Пауст.); зруб рожевий, лускатий, сільський маленький, критий зеленою залізною стріхою (Кав.); сувора осінь сумний пізній вид (Хворий.); На трапезному бенкеті гаряче й завзято (Хворий.).

З іншого боку, при присудку-присудку тире ставиться при структурному паралелізмі частини речення, яка в усному мовленні супроводжується інтонаційним наголосом (наголосом) обох частин речення: Все про її вигляд. привернув увагу: вигляд – пікантний, зачіска – хлоп’яча одяг – сучасний модний з наголосом лише на присудку: Погода нестерпна , дорога погана , кучер упертий , коні не ведені, а винен доглядач (П.). Тире можливе й за наявності кількох (однорідних) присудків: Її син жовтий, довгий і в окулярах (М.Г.).

5. Якщо присудок виражений обертом із порівняльними частками як, так, точно, ніби тощо: Живе , як у легенді ; Небо як відкритий намет ; Брошка схожа на бджілку (гол.); Ліс як у казці ; Один тиждень , один день . Швидко проходить; Ставок , як блискуча сталь (Фет). Тире не ставиться, а введенням присудка, що лексично відповідає підмету: лід як лід , пустеля як пустелі (Кав.); Село як село ; хата як хата – стара, темна (Szuksz.).

6. Якщо між підметом і присудком-іменником є ​​вступне слово, обставина чи додаток, сполучник чи частка: Грак, звичайно , птах розумний і самостійний, але голосу не має (Пауст.); Мій батько Мій друг і наставник; Москва зараз порт п’яти морів; Мій брат теж інженер; Цей струмок є лише початком річки .

Тире в неповному реченні

§16

У неповних реченнях пропущені елементи речення або їх частини поставте тире .

1. У частинах складнопідрядного речення з паралельною будовою, а також у простому реченні з однорідними повторюваними членами речення, де пропущений елемент відтворюється з першої частини речення: Почало темніти, і хмари або розходилися або наступали тепер з трьох боків: зліва майже чорні, з синіми прогалинами, справа сиве волосся, гуркочучи безперервним гуркотом, а з заходу, з-за садиби Чвощинських, через схили над долиною р. , – хмарно-синє, в курних пасмах дощу (Дар.) ; Для нього одна історія неминуче викликає іншу, третю, третю, четверту, і тому його історії нескінченні. (Пауст.); Одні вважають портрет роботою Ван Дейка, інші — Рембрандта (Пауст.);Тому живе сам. Вдень по городу ходить, вночі по хаті (Щерб.).

2. У простому реченні з пропущеним присудком, що вказує на напрямок руху: Тетяна — в ліс, ведмідь — за нею (П.).

3. Якщо пропущений член речення відновлюється з попередніх речень:- Do you like green onion pies? Я пристрасть! (MG); В іншій кімнаті відтворено майстерню майстра-ювеліра. У третій – пастуша хата з усім пастушим начинням. У четвертому – звичайний водяний млин. У п’ятому – обстановка хати, де пастухи роблять сир (Сол.).

§17

Тире ставилося в реченнях, що складаються з двох компонентів із значенням підмета, об’єкта, обставини (у різних поєднаннях) і побудовані за такими схемами: «хто — кому», «хто — куди», «що — до». кого», «що — де», «що — як», «що — де», «що — для чого» тощо: Учителям — учням; Журналісти – в гарячих місцях; Літературні премії – для ветеранів; Підручники – для дітей; Всі свердловини працюють; Оцінки – за знання. Тире зберігається при зміні частин: Ти – ключ від університету.

Такі речення часто з’являються в газетних заголовках.

§ вісімнадцять

У реченнях, використаних ним самим, із відсутнім присудком, який не можна відновити з контексту, відпустіть . Такі речення поділяються паузою на два елементи — прислівниковий і підрядний: За ґратами — казковий птах (Хворий.); На провулках у селі – багнюка по коліна (Szuksz.); Над жовтими солом’яними полями, над стернями – синє небо і білі хмари (Сол.); За шосе — березовий ліс (Дар.); По всьому небу хмари (Пан.); Над площею – низько навислий пил (Шол.); За ширмою є двері, що ведуть на сходи. (Зловити.).

Проте за відсутності паузи й логічного наголосу в прислівнику речення тире не ставиться : На невідомих стежках йдуть сліди невідомих звірів (П.). Те саме з вираженням суб’єктивного обставинного значення: Публіка схвильована; Печаль у серці .

Подумайте у функції об’єднання

§19

Дефіс ставиться між двома (і більше) словами, які в поєднанні один з одним позначають межі (у значенні «від до» ) – просторові, часові, кількісні: Потяги зі знаками « Москва – Кара-Бугаз , через Ташкент – Красноводськ » (Пауст.) ; Помилкове уявлення про те, що культура каштанів у Північно-Західних парках не є явищем XVIII-XIX ст., а пізніше вивезли всі каштани з Тригірського та з могильної гори Святогірського монастиря (Гейч.); Запаси нафти в Челекені дуже малі і повинні бути вичерпані в першу чергу в десятих п’ятнадцяти роках видобутку (Пауст.). Те саме з позначенням кількості номерів:Авторські картки рукопису 10-15 (Див. також написання комбінацій із зазначенням приблизної кількості: Правопис, § 118, параграф 5, і § 154, параграф 4.)

§20

Тире ставиться між двома (і більше) власними назвами, сукупністю яких називається будь-яке вчення, явище тощо: закон Бойля-Маріотта ; Матч Каспаров-Карпов .

Тире також ставиться між загальними іменниками, поєднання яких виконує означальну функцію з іменником: Людино-машинна система стосунки вчитель-учень ; Проблема ринкових відносин – соціальна справедливість . Кількість поєднаних назв може бути більше двох: Проблемне виробництво – людина – природа ; Стаття Сухомлинського В.А. «Учитель – колектив – особистість» .

Думайте у функції вибору

§21

Поставлено тире перед членами речення, щоб підкреслити їх, підкреслити (зі стилістичною метою). Такі члени речення називаються об’єднаннями.

1. Для наголосу поставлено тире , у кінці речення підкресліть пояснювальні частини речень. Найчастіше це: Це дуже погано, як треба було написати — за скибку хліба (Дар.); …І знову рикша побрела вулицею – цього разу до готелю? (Подарунок.); Наступного дня семінаристи знову зіткнулися з курсантами – відкрито, біля Літнього саду (Кав.); За всю весну Микола лише раз зустрівся з Овразним — випадково на вулиці (Шол.). Таку лінію можна замінити крапкою (див. § 9).

2. Тире може ставитися зі стилістичною метою після узгодження сполучників чи їх сполучень із частками: Смерть разул зірвала лапти, лягла на камінь і – заснула (М. Г.); А ось річка (Охл.); У мене є папери … але – вони погані (Г.).

§22

Тире ставиться , щоб підкреслити протиставні члени речення: Страшно, солодко, неминуче, треба / Я – кинутися до багатопінного валу, / Ти – зеленоока наяда / Співай, хлюпай на ірландські скелі ( бл.).

У російській мові є випадки, коли між підметом і присудком необхідно поставити тире. Використання цього знака допомагає краще сприймати інтонацію тексту, розставляти в ньому емоційні акценти. Варто пам’ятати про цю смислову функцію, наприклад, пауза може стати підказкою при наборі. Проблем не виникне, якщо запам’ятати основні правила постановки тире між головними членами в реченні. Давайте обміняємося ними. А далі для наочності наведемо приклади речень, де обов’язково потрібно використовувати тире.


Коли між підметом і присудком стоїть тире

Один випадок використання цього розділового знака: підмет і присудок — іменники називного відмінка, дієслова неозначеного відмінку або числівники. Тут починає діяти функція розділення панелі приладів. Ми часто зустрічаємо такі речення, коли необхідно передати логічний зміст висловлювання. Наприклад, їх багато в підручниках або наукових статтях.

Тире слід вживати перед присудком, тобто т. зв збірний вислів (фразеологічний зворот).

Однією з вимог до вживання тире на письмі є наявність у тексті вказівних слів. тобто означає або тут перед предикатом .

Ви повинні звертати увагу на винятки. У реченнях, де перед присудком вжито частку не, тире не ставити. Наявність перед присудком порівняльного з’єднання ніби або ніби говорить про те, що тире писати не потрібно.

Інший випадок: між головними членами речення вживається вступне слово. При цьому правила російської мови виключають використання тире.

Ще один виняток із наведених вище правил: дієслово в реченні вживається перед підметом.

Приклади речень із тире між підметом і присудком

Як приклади наведемо речення з різними ознаками вживання тире, розглянутими вище:

  1. Москва – серце Росії.
  2. Шість шість – тридцять шість.
  3. Бабусині пиріжки – пальчики оближеш.
  4. Рубль – це грошова одиниця, яка є основною валютою в Росії.
  5. Свобода означає відповідальність.
Позначки:, , , , , , , , ,

You May Also Like

More From Author